Bahnhof

Bahnhof© František Štorm

Art-Deco type faces are enjoying a new wave of popularity. Very simple letterforms are required for a view from a distance. The information appearing on a poster must be readable even from the opposite pavement. And, as is often the case with monumental type faces, these type faces are legible even in small sizes. Bahnhof is very attractive font for advertising, package and poster design.

Art-Deco písma zažívají další vlnu oblíbenosti. Velmi jednoduchý znakový princip je žádán pro pohled zdálky. Informaci na plakátu musíte přečíst i z protějšího chodníku. A jak už to u monumentálních písem bývá, jsou čitelná i v malých velikostech. Bahnhof je velmi působivé písmo pro reklamu, obalový a plakátový design.

Bahnhof Light

€ 10.00

Bahnhof Light

Bahnhof Book

€ 10.00

Bahnhof Book

Bahnhof Regular

€ 10.00

Bahnhof Regular

Bahnhof Medium

€ 10.00

Bahnhof Medium

Bahnhof Regular Bold

€ 10.00

Bahnhof Regular Bold

Bahnhof Medium Bold

€ 10.00

Bahnhof Medium Bold

Bahnhof Ultra

€ 10.00

Bahnhof Ultra

Bahnhof family features and functions:

f10 f3 f6 f9 f5 f1 f2
Art-Deco type faces are enjoying a new wave of popularity. Very simple letterforms are required for a view from a distance. The information appearing on a poster must be readable even from the opposite pavement. And, as is often the case with monumental type faces, these type faces are legible even in small sizes. Bahnhof is very attractive font for advertising, package and poster design.

Art-Deco písma zažívají další vlnu oblíbenosti. Velmi jednoduchý znakový princip je žádán pro pohled zdálky. Informaci na plakátu musíte přečíst i z protějšího chodníku. A jak už to u monumentálních písem bývá, jsou čitelná i v malých velikostech. Bahnhof je velmi působivé písmo pro reklamu, obalový a plakátový design.