Pentagraf

Pentagraf© František Štorm

Pentagramme, or a five-pointed star, is a symbol of the microcosm, i.e. of man. A type face locked into its proportions has, therefore, a lot to do with cabbala. But a geometrical dogma usually is not a good guide when deciding on proportions in typography. It is better to rely on one's sense and experience. All emotions finish when we start using a ruler and a compass. The Pentagramme type face thus remains a mere experiment. It is, therefore, surprising, that it has already been used with success for the setting of literary magazines and advertizing brochures. It combines the qualities of both book and display type faces. Its weight is barely perceptible; in smaller sizes it appears almost monolinear. The ascenders are very long, thus recalling Renaissance proportions. Apart from the above-mentioned cabbalistic writings it is also suitable for obscure shorter texts of all kinds. A longer book, however, should be rather set in some other type face. For some time, a certain literary magazine in Brno used Pentagramme for text setting. I was sorry that its sharp and tall ascenders impaired the legibility of the otherwise interesting texts. The adjustment of Pentagramme gave rise to Pentagraph which, apart from ascenders shortened to the level of upper case letters also features adjusted kernings and simplified non-lining figures in order to be suitable for the setting of very long texts. By dropping Pentagramme's stiff geometric-occult scheme, a quite modern and casual text type face came into being.

Pentagraf neboli pěticípá hvězda je symbolem mikrokosmu, neboli člověka. Písmo uzamčené do jejích proporcí má tedy co do činění s kabbalou. Geometrické dogma nebývá však v typografii dobrým proporčním vodítkem, lépe je užívat citu a zkušenosti. Vezmeme-li do ruky pravítko a kružítko, končí veškeré emoce. Písmo Pentagramme tak zůstává pouhým experimentem. Je proto překvapivé, že se již dobře osvědčuje v sazbě literárních časopisů a propagačních brožur. Má vlastnosti knižních a titulkových písem zároveň. Duktus jen slabě znatelný, v menších velikostech se jeví téměř monolineárně. Horní přetažnice jsou velmi dlouhé a připomínají tak renesanční proporce. Kromě již zmíněných kabbalistických spisů se hodí na obskurní kratší texty všeho druhu. Delší knihu však vysázejme raději něčím jiným. Jistý literární brněnský časopis nějaký čas používal Pentagramme pro textovou sazbu. Bylo mi líto, že ostré a vysoké výběhy přetažnic znesnadňovaly čitelnost jinak zajímavých textů. Úpravou Pentagrammu vznikl Pentagraf, který má kromě zkrácení přetažnic na úroveň výšky versálek ještě upravené kerningy a zjednodušené skákavé číslice, aby vyhověl použití v sáhodlouhých textech. Opuštěním toporného geometricko – okultního schématu Pentagrammu se podařilo vyrobit celkem moderní a obyčejné textové písmo.

Pentagraf

€ 39.00

Pentagraf

Pentagraf Italic

€ 39.00

Pentagraf Italic

Pentagraf Bold

€ 39.00

Pentagraf Bold

Pentagraf Bold Italic

€ 39.00

Pentagraf Bold Italic

Pentagraf family features and functions:

f10 f3 f6 f9 f5 f8 f7 f12
Pentagramme, or a five-pointed star, is a symbol of the microcosm, i.e. of man. A type face locked into its proportions has, therefore, a lot to do with cabbala. But a geometrical dogma usually is not a good guide when deciding on proportions in typography. It is better to rely on one's sense and experience. All emotions finish when we start using a ruler and a compass. The Pentagramme type face thus remains a mere experiment. It is, therefore, surprising, that it has already been used with success for the setting of literary magazines and advertizing brochures. It combines the qualities of both book and display type faces. Its weight is barely perceptible; in smaller sizes it appears almost monolinear. The ascenders are very long, thus recalling Renaissance proportions. Apart from the above-mentioned cabbalistic writings it is also suitable for obscure shorter texts of all kinds. A longer book, however, should be rather set in some other type face. For some time, a certain literary magazine in Brno used Pentagramme for text setting. I was sorry that its sharp and tall ascenders impaired the legibility of the otherwise interesting texts. The adjustment of Pentagramme gave rise to Pentagraph which, apart from ascenders shortened to the level of upper case letters also features adjusted kernings and simplified non-lining figures in order to be suitable for the setting of very long texts. By dropping Pentagramme's stiff geometric-occult scheme, a quite modern and casual text type face came into being.

Pentagraf neboli pěticípá hvězda je symbolem mikrokosmu, neboli člověka. Písmo uzamčené do jejích proporcí má tedy co do činění s kabbalou. Geometrické dogma nebývá však v typografii dobrým proporčním vodítkem, lépe je užívat citu a zkušenosti. Vezmeme-li do ruky pravítko a kružítko, končí veškeré emoce. Písmo Pentagramme tak zůstává pouhým experimentem. Je proto překvapivé, že se již dobře osvědčuje v sazbě literárních časopisů a propagačních brožur. Má vlastnosti knižních a titulkových písem zároveň. Duktus jen slabě znatelný, v menších velikostech se jeví téměř monolineárně. Horní přetažnice jsou velmi dlouhé a připomínají tak renesanční proporce. Kromě již zmíněných kabbalistických spisů se hodí na obskurní kratší texty všeho druhu. Delší knihu však vysázejme raději něčím jiným. Jistý literární brněnský časopis nějaký čas používal Pentagramme pro textovou sazbu. Bylo mi líto, že ostré a vysoké výběhy přetažnic znesnadňovaly čitelnost jinak zajímavých textů. Úpravou Pentagrammu vznikl Pentagraf, který má kromě zkrácení přetažnic na úroveň výšky versálek ještě upravené kerningy a zjednodušené skákavé číslice, aby vyhověl použití v sáhodlouhých textech. Opuštěním toporného geometricko – okultního schématu Pentagrammu se podařilo vyrobit celkem moderní a obyčejné textové písmo.