Andulka

Andulka© František Štorm

A universal typeface for books, magazines and newspapers must be economizing, quiet, strong in drawing, but original and peaceful at the same time. Type “for all weather“ must resist also many difficulties of printing on different surfaces. Therefore, the basic design “Text“ is slightly darker and legible from 6 point size even in dimmeness, whereas “Book“ reduces the effect of running ink and saves toner cartridge. In offices of smaller companies these lighter fonts are welcomed as toner-savers. Andulka Pro also need less space on page than other text typefaces and saves paper too. Medium and Bold designs keep the original grace, changing its weight only in shadows. Italics may remind humanistic inspiration and forcing the horizont of x-height with robust horizontal serifs, whereas Roman lower case maintains the baseline. Basic numerals are non-aligning proportional, but there are available upper case figures as well as special numerals drawn for the same height as small caps, which is just about a hairline above the x-height. Typical feature of Andulka Pro is squinted eye in letters „a“, „c“, „f“, „r“, „s“, „k“, and softened diagonals through all characters in family. Diagonals were always disturbing and gripping attention extensively. Serifs are stressed trapezoids reminding small beaks at curved endings, descenders „j“ a „y“ may evoke tail feathers of budgerigar. Andulka [budgerigar] sings lovely and is everyday quiet companion.

Universální textové písmo pro knihy, časopisy a noviny má být úsporné, nenápadné, pevné v kresbě, ale zároveň originání a útulné. Písmo „do každého počasí“ musí vydržet všechna úskalí tisku na různé materiály od křídy přes novinový papír po hrubou lepenku a přitom zůstat čitelné. Základní řez „Text“ je proto poněkud tmavší, čitelný již od šesti bodů i za šera, zatímco světlý „Book“ omezí efekt rozpíjení barvy a šetří toner. V kancelářích chudších firem jsou takováto světlejší písma vítaným spořičem nákladů. Andulka Pro je v porovnání s jinými textovými písmy mnohem vydatnější v textu na stránce, což se projevuje i úsporou papíru. Půltučné a tučné řezy zachovávají původní malebnost a zesilují se jen ve stínech. Kursivy nenápadně připomínají renesanční inspiraci a drží střední výšku minusek přísně vodorovnými a poměrně robustními serify – na rozdíl od minusek stojatých, které sledují spíše základní linii účaří. Výchozí číslice jsou samozřejmě skákavé a sledují horní účaří malých kapitálek, což je horisontála jen o tloušťku serifu zvýšená nad střední výšku minusek. K disposici jsou jak číslice versálkové – proporcionální, tak malé kapitálkové. Typickým rysem Andulky je přimhouřené očko u „a“, „c“, „f“, „r“, „s“, „k“, a změkčení všech diagonál v souboru. Šikmé linie vždy znepokojovaly a přitahovaly pozornost. Serify jsou zploštěné lichoběžníkové zobáčky, a v českém jazyce frekventovanější spodní přetahy u „j“ a „y“ evokují ocasní křidélka pod bidýlkem.
Andulka Pro pěkně zpívá a mnoho nesní, a stejně jako přítomná písmová rodina je milou každodenní společnicí, která nikdy nezevšední.

Andulka Book

€ 39.00

Andulka Book

Andulka Book Italic

€ 39.00

Andulka Book Italic

Andulka Text

€ 39.00

Andulka Text

Andulka Text Italic

€ 39.00

Andulka Text Italic

Andulka Book Bold

€ 39.00

Andulka Book Bold

Andulka Book Bold Italic

€ 39.00

Andulka Book Bold Italic

Andulka Text Bold

€ 39.00

Andulka Text Bold

Andulka Text Bold Italic

€ 39.00

Andulka Text Bold Italic

Andulka family features and functions:

f10 f3 f6 f9 f5 f8 f7 f1 f2
A universal typeface for books, magazines and newspapers must be economizing, quiet, strong in drawing, but original and peaceful at the same time. Type “for all weather“ must resist also many difficulties of printing on different surfaces. Therefore, the basic design “Text“ is slightly darker and legible from 6 point size even in dimmeness, whereas “Book“ reduces the effect of running ink and saves toner cartridge. In offices of smaller companies these lighter fonts are welcomed as toner-savers. Andulka Pro also need less space on page than other text typefaces and saves paper too. Medium and Bold designs keep the original grace, changing its weight only in shadows. Italics may remind humanistic inspiration and forcing the horizont of x-height with robust horizontal serifs, whereas Roman lower case maintains the baseline. Basic numerals are non-aligning proportional, but there are available upper case figures as well as special numerals drawn for the same height as small caps, which is just about a hairline above the x-height. Typical feature of Andulka Pro is squinted eye in letters „a“, „c“, „f“, „r“, „s“, „k“, and softened diagonals through all characters in family. Diagonals were always disturbing and gripping attention extensively. Serifs are stressed trapezoids reminding small beaks at curved endings, descenders „j“ a „y“ may evoke tail feathers of budgerigar. Andulka [budgerigar] sings lovely and is everyday quiet companion.

Universální textové písmo pro knihy, časopisy a noviny má být úsporné, nenápadné, pevné v kresbě, ale zároveň originání a útulné. Písmo „do každého počasí“ musí vydržet všechna úskalí tisku na různé materiály od křídy přes novinový papír po hrubou lepenku a přitom zůstat čitelné. Základní řez „Text“ je proto poněkud tmavší, čitelný již od šesti bodů i za šera, zatímco světlý „Book“ omezí efekt rozpíjení barvy a šetří toner. V kancelářích chudších firem jsou takováto světlejší písma vítaným spořičem nákladů. Andulka Pro je v porovnání s jinými textovými písmy mnohem vydatnější v textu na stránce, což se projevuje i úsporou papíru. Půltučné a tučné řezy zachovávají původní malebnost a zesilují se jen ve stínech. Kursivy nenápadně připomínají renesanční inspiraci a drží střední výšku minusek přísně vodorovnými a poměrně robustními serify – na rozdíl od minusek stojatých, které sledují spíše základní linii účaří. Výchozí číslice jsou samozřejmě skákavé a sledují horní účaří malých kapitálek, což je horisontála jen o tloušťku serifu zvýšená nad střední výšku minusek. K disposici jsou jak číslice versálkové – proporcionální, tak malé kapitálkové. Typickým rysem Andulky je přimhouřené očko u „a“, „c“, „f“, „r“, „s“, „k“, a změkčení všech diagonál v souboru. Šikmé linie vždy znepokojovaly a přitahovaly pozornost. Serify jsou zploštěné lichoběžníkové zobáčky, a v českém jazyce frekventovanější spodní přetahy u „j“ a „y“ evokují ocasní křidélka pod bidýlkem.
Andulka Pro pěkně zpívá a mnoho nesní, a stejně jako přítomná písmová rodina je milou každodenní společnicí, která nikdy nezevšední.