Andulka Sans

Andulka Sans© František Štorm

Andulka Sans is a perfect sans-serif counterpart to the serifed Andulka. Our aim was to keep the Andulka’s original peaceful and rational expression, and fill in the family. The system is now well suited for magazine and newspaper production, as well as for large scientific works, advertising and visual corporate identity. Brilliant in all sizes, reliable and legible, stands at your service.

Andulka Sans je dokonalým bezpatkovým protikladem k serifové Andulce. Naším záměrem bylo ponechat původní milý a racionální výraz a doplnit tímto rodinu. Systém se nyní dobře hodí pro časopiseckou i novinovou produkci stejně jako rozsáhlé vědecké práce, reklamu i firemní identitu. Skvělá ve všech velikostech, spolehlivá a čitelná, stojí ve Vašich službách.

Andulka Sans Light

€ 39.00

Andulka Sans Light

Andulka Sans Light Italic

€ 39.00

Andulka Sans Light Italic

Andulka Sans Book

€ 39.00

Andulka Sans Book

Andulka Sans Book Italic

€ 39.00

Andulka Sans Book Italic

Andulka Sans Text

€ 39.00

Andulka Sans Text

Andulka Sans Text Italic

€ 39.00

Andulka Sans Text Italic

Andulka Sans Medium

€ 39.00

Andulka Sans Medium

Andulka Sans Medium Italic

€ 39.00

Andulka Sans Medium Italic

Andulka Sans Text Bold

€ 39.00

Andulka Sans Text Bold

Andulka Sans Text Bold Italic

€ 39.00

Andulka Sans Text Bold Italic

Andulka Sans Medium Bold

€ 39.00

Andulka Sans Medium Bold

Andulka Sans Medium Bold Italic

€ 39.00

Andulka Sans Medium Bold Italic

Andulka Sans Book Bold

€ 39.00

Andulka Sans Book Bold

Andulka Sans Book Bold Italic

€ 39.00

Andulka Sans Book Bold Italic

Andulka Sans family features and functions:

f10 f3 f6 f9 f5 f8 f7 f1 f2
Andulka Sans is a perfect sans-serif counterpart to the serifed Andulka. Our aim was to keep the Andulka’s original peaceful and rational expression, and fill in the family. The system is now well suited for magazine and newspaper production, as well as for large scientific works, advertising and visual corporate identity. Brilliant in all sizes, reliable and legible, stands at your service.

Andulka Sans je dokonalým bezpatkovým protikladem k serifové Andulce. Naším záměrem bylo ponechat původní milý a racionální výraz a doplnit tímto rodinu. Systém se nyní dobře hodí pro časopiseckou i novinovou produkci stejně jako rozsáhlé vědecké práce, reklamu i firemní identitu. Skvělá ve všech velikostech, spolehlivá a čitelná, stojí ve Vašich službách.