Compur

Compur© František Štorm

Compur. Is the name of the most famous photographic shutter of all time. This is a reconstruction of a type face which served for describing various devices, using the technique of monolinear engraving. With its soft forms, stringency of signs and period accent it ranks among the display alphabets offering the widest use in magazines, on posters and – for description of devices. It comes right in small sizes and in inscriptions arranged in a circle.

Compur - tak se jmenuje nejslavnější fotografická závěrka všech dob. Toto je rekonstrukce písma, jež sloužilo k popisování přístrojů technikou monolineárního gravírování. Jeho měkká kresba, znaková strohost a dobový akcent jej řadí mezi titulkové abecedy nejširšího použití včasopisech, na plakátech a – k popisu přístrojů. Osvědčuje se v drobných velikostech a v nápisech do kruhu.

Compur Light

€ 22.00

Compur Light

Compur

€ 22.00

Compur

Compur Bold

€ 22.00

Compur Bold

Compur family features and functions:

f10 f3 f6
Compur. Is the name of the most famous photographic shutter of all time. This is a reconstruction of a type face which served for describing various devices, using the technique of monolinear engraving. With its soft forms, stringency of signs and period accent it ranks among the display alphabets offering the widest use in magazines, on posters and – for description of devices. It comes right in small sizes and in inscriptions arranged in a circle.

Compur - tak se jmenuje nejslavnější fotografická závěrka všech dob. Toto je rekonstrukce písma, jež sloužilo k popisování přístrojů technikou monolineárního gravírování. Jeho měkká kresba, znaková strohost a dobový akcent jej řadí mezi titulkové abecedy nejširšího použití včasopisech, na plakátech a – k popisu přístrojů. Osvědčuje se v drobných velikostech a v nápisech do kruhu.