Mramor Pro

Mramor Pro© František Štorm

Mramor family first appeared in Stormtype catalogue in 1994. The first sketch arose in 1988 through the narrowing of Roman capitals. It has uniform width proportions and, above all, original lower-case letters, unprecedented with Roman Capitals. The text designs are discontinued since they were replaced by the related Amor Serif family (along with its -sans version). Now, Mramor has “only” 10 designs, however with true small caps, cyrillics and rich variety of figures, ligatures and alternates. Mramor excels in corporate identity or bottle-label design, also whenever there is a need for a “classic” looking face.

Rodina Mramor se poprvé objevila ve Stormtype katalogu v roce 1994. První skica vznikla v roce 1988 zúžením římské kapitály. Má sjednocené šířkové proporce a především originelní minusky, nevídané u římských kapitál. Textové řezy byly vypuštěny, neboť jsou nahrazeny příbuznou rodinou Amor Serif (zároveň s bezpatkovou versí). Nyní má Mramor „jen“ 10 řezů, avšak s pravými malými kapitálkami, azbukami a bohatou nabídkou číslic, ligatur a variantních znaků. Mramor vyniká ve firemní identitě či v úpravě etiket na láhve, též kdykoli je potřeba „klasicky“ vyhlížejícího písma.

Шрифтовая семья Mramor впервые появилась в каталоге Stormtype в 1994 году. Первые наброски возникли в 1988 году как зауженный вариант римского капитального письма. У него усредненные пропорции ширины, а главное, оригинальные строчные буквы, невозможные в римском капитальном письме. Текстовые начертания были пропущены, так как их заменяет семья Amor Serif (включая версию без засечек). Сейчас в Mramor есть «только» десять начертаний, но с настоящей капителью, кириллицей и с большим выбором цифр, лигатур и альтернативных знаков. Mramor исключительно подходит для создания фирменного стиля или дизайна этикеток для бутылок, но при необходимости может использоваться как «классически» выглядящий шрифт.

Mramor Light Pro

€ 39.00

Mramor Light Pro

Mramor Light Pro Italic

€ 39.00

Mramor Light Pro Italic

Mramor Pro

€ 39.00

Mramor Pro

Mramor Pro Italic

€ 39.00

Mramor Pro Italic

Mramor Medium Pro

€ 39.00

Mramor Medium Pro

Mramor Medium Pro Italic

€ 39.00

Mramor Medium Pro Italic

Mramor Pro Bold

€ 39.00

Mramor Pro Bold

Mramor Pro Bold Italic

€ 39.00

Mramor Pro Bold Italic

Mramor Medium Pro Bold

€ 39.00

Mramor Medium Pro Bold

Mramor Medium Pro Bold Italic

€ 39.00

Mramor Medium Pro Bold Italic

Mramor Pro family features and functions:

f10 f3 f4 f6 f9 f5 f8 f7 f12 f1 f2 f13
Mramor family first appeared in Stormtype catalogue in 1994. The first sketch arose in 1988 through the narrowing of Roman capitals. It has uniform width proportions and, above all, original lower-case letters, unprecedented with Roman Capitals. The text designs are discontinued since they were replaced by the related Amor Serif family (along with its -sans version). Now, Mramor has “only” 10 designs, however with true small caps, cyrillics and rich variety of figures, ligatures and alternates. Mramor excels in corporate identity or bottle-label design, also whenever there is a need for a “classic” looking face.

Rodina Mramor se poprvé objevila ve Stormtype katalogu v roce 1994. První skica vznikla v roce 1988 zúžením římské kapitály. Má sjednocené šířkové proporce a především originelní minusky, nevídané u římských kapitál. Textové řezy byly vypuštěny, neboť jsou nahrazeny příbuznou rodinou Amor Serif (zároveň s bezpatkovou versí). Nyní má Mramor „jen“ 10 řezů, avšak s pravými malými kapitálkami, azbukami a bohatou nabídkou číslic, ligatur a variantních znaků. Mramor vyniká ve firemní identitě či v úpravě etiket na láhve, též kdykoli je potřeba „klasicky“ vyhlížejícího písma.

Шрифтовая семья Mramor впервые появилась в каталоге Stormtype в 1994 году. Первые наброски возникли в 1988 году как зауженный вариант римского капитального письма. У него усредненные пропорции ширины, а главное, оригинальные строчные буквы, невозможные в римском капитальном письме. Текстовые начертания были пропущены, так как их заменяет семья Amor Serif (включая версию без засечек). Сейчас в Mramor есть «только» десять начертаний, но с настоящей капителью, кириллицей и с большим выбором цифр, лигатур и альтернативных знаков. Mramor исключительно подходит для создания фирменного стиля или дизайна этикеток для бутылок, но при необходимости может использоваться как «классически» выглядящий шрифт.