Rondka

Rondka© František Štorm

Rondka is a sentimental reminder for those who have forgotten what is a pen with a rounded, flat nib. Digitalized freely after a brochure of letter patterns for teachers and clerks, published between the world wars, it is most appropriate for books of folk songs. Swashed upper-case elements are deliberately mixed among plain shapes to resemble certain amateurish feel. When adding lines to your page, have the ends rounded.

Rondka jest sentimentální připomínkou pro ty, kteří zapomněli co to je redispero. Digitalisováno volně dle prvorepublikové brožury vzorů písem pro učitele a úředníky. Vkusné pro zpěvníky národních písní a rekvisity. Zdobené prvky versálek jsou záměrně smíchány s obyčejnými tvary kvůli uchování jistého pocitu amatérského. Pokud přidáváte linky na stránku, ať mají kulaté konce.

Rondka

€ 19.00

Rondka

Rondka Bold

€ 19.00

Rondka Bold

Rondka Urtyp

€ 0.00

Rondka Urtyp

Rondka family features and functions:

f10 f3 f6 f9
Rondka is a sentimental reminder for those who have forgotten what is a pen with a rounded, flat nib. Digitalized freely after a brochure of letter patterns for teachers and clerks, published between the world wars, it is most appropriate for books of folk songs. Swashed upper-case elements are deliberately mixed among plain shapes to resemble certain amateurish feel. When adding lines to your page, have the ends rounded.

Rondka jest sentimentální připomínkou pro ty, kteří zapomněli co to je redispero. Digitalisováno volně dle prvorepublikové brožury vzorů písem pro učitele a úředníky. Vkusné pro zpěvníky národních písní a rekvisity. Zdobené prvky versálek jsou záměrně smíchány s obyčejnými tvary kvůli uchování jistého pocitu amatérského. Pokud přidáváte linky na stránku, ať mají kulaté konce.