Zeppelin

Zeppelin© František Štorm

Outside letterings, either hand-painted or machine-cut, have always a solid skeleton, clearly apparent in all weights and widths. Zeppelin shares much of those inspiration sources and its consistent monolienar drawing is nearly naive, with no trace of expression. That’s common to most of universal typefaces with a very broad field of application. Zeppelin type family is very good in magazines, posters, advertising, information systems inside/outside buildings, in traffic, being extremely legible in smallest point sizes or from longest distance.

Venkovní nápisy, ať už ručně malované či strojně řezané, mají vždycky pevnou kostru jasně zřetelnou ve všech tučnostech i šířkách. Zeppelin má hodně z těchto inspiračních zdrojů a jeho stejnoměrně monolineární kresba je téměř naivní, beze stopy výrazu. To je společné všem universálním písmům s velmi širokým polem uplatnění. Rodina Zeppelin je velmi dobrá v časopisech, na plakátech, v reklamě, informačních systémech uvnitř i venku, v dopravě. Je krajně čitelná v nejmenších velikostech nebo z dálky.

Zeppelin 21

€ 31.00

Zeppelin 21

Zeppelin 21 Italic

€ 31.00

Zeppelin 21 Italic

Zeppelin 22

€ 31.00

Zeppelin 22

Zeppelin 22 Italic

€ 31.00

Zeppelin 22 Italic

Zeppelin 23

€ 31.00

Zeppelin 23

Zeppelin 23 Italic

€ 31.00

Zeppelin 23 Italic

Zeppelin 22 Bold

€ 31.00

Zeppelin 22 Bold

Zeppelin 22 Bold Italic

€ 31.00

Zeppelin 22 Bold Italic

Zeppelin 23 Bold

€ 31.00

Zeppelin 23 Bold

Zeppelin 23 Bold Italic

€ 31.00

Zeppelin 23 Bold Italic

Zeppelin 31

€ 31.00

Zeppelin 31

Zeppelin 31 Italic

€ 31.00

Zeppelin 31 Italic

Zeppelin 32

€ 31.00

Zeppelin 32

Zeppelin 32 Italic

€ 31.00

Zeppelin 32 Italic

Zeppelin 33

€ 31.00

Zeppelin 33

Zeppelin 33 Italic

€ 31.00

Zeppelin 33 Italic

Zeppelin 32 Bold

€ 31.00

Zeppelin 32 Bold

Zeppelin 32 Bold Italic

€ 31.00

Zeppelin 32 Bold Italic

Zeppelin 33 Bold

€ 31.00

Zeppelin 33 Bold

Zeppelin 33 Bold Italic

€ 31.00

Zeppelin 33 Bold Italic

Zeppelin 41

€ 31.00

Zeppelin 41

Zeppelin 41 Italic

€ 31.00

Zeppelin 41 Italic

Zeppelin 42

€ 31.00

Zeppelin 42

Zeppelin 42 Italic

€ 31.00

Zeppelin 42 Italic

Zeppelin 43

€ 31.00

Zeppelin 43

Zeppelin 43 Italic

€ 31.00

Zeppelin 43 Italic

Zeppelin 42 Bold

€ 31.00

Zeppelin 42 Bold

Zeppelin 42 Bold Italic

€ 31.00

Zeppelin 42 Bold Italic

Zeppelin 43 Bold

€ 31.00

Zeppelin 43 Bold

Zeppelin 43 Bold Italic

€ 31.00

Zeppelin 43 Bold Italic

Zeppelin 51

€ 31.00

Zeppelin 51

Zeppelin 51 Italic

€ 31.00

Zeppelin 51 Italic

Zeppelin 52

€ 31.00

Zeppelin 52

Zeppelin 52 Italic

€ 31.00

Zeppelin 52 Italic

Zeppelin 53

€ 31.00

Zeppelin 53

Zeppelin 53 Italic

€ 31.00

Zeppelin 53 Italic

Zeppelin 52 Bold

€ 31.00

Zeppelin 52 Bold

Zeppelin 52 Bold Italic

€ 31.00

Zeppelin 52 Bold Italic

Zeppelin 53 Bold

€ 31.00

Zeppelin 53 Bold

Zeppelin 53 Bold Italic

€ 31.00

Zeppelin 53 Bold Italic

Zeppelin 32 Mono

€ 31.00

Zeppelin 32 Mono

Zeppelin Stencil 33

€ 31.00

Zeppelin Stencil 33

Zeppelin 31 Bold

€ 31.00

Zeppelin 31 Bold

Zeppelin 31 Bold Italic

€ 31.00

Zeppelin 31 Bold Italic

Zeppelin 41 Bold

€ 31.00

Zeppelin 41 Bold

Zeppelin 41 Bold Italic

€ 31.00

Zeppelin 41 Bold Italic

Zeppelin family features and functions:

f10 f3 f4 f6 f9 f5 f7 f1 f2
Outside letterings, either hand-painted or machine-cut, have always a solid skeleton, clearly apparent in all weights and widths. Zeppelin shares much of those inspiration sources and its consistent monolienar drawing is nearly naive, with no trace of expression. That’s common to most of universal typefaces with a very broad field of application. Zeppelin type family is very good in magazines, posters, advertising, information systems inside/outside buildings, in traffic, being extremely legible in smallest point sizes or from longest distance.

Venkovní nápisy, ať už ručně malované či strojně řezané, mají vždycky pevnou kostru jasně zřetelnou ve všech tučnostech i šířkách. Zeppelin má hodně z těchto inspiračních zdrojů a jeho stejnoměrně monolineární kresba je téměř naivní, beze stopy výrazu. To je společné všem universálním písmům s velmi širokým polem uplatnění. Rodina Zeppelin je velmi dobrá v časopisech, na plakátech, v reklamě, informačních systémech uvnitř i venku, v dopravě. Je krajně čitelná v nejmenších velikostech nebo z dálky.