Cascade superscience posters
Cascade superscience posters2
Cascade superscience posters3
Cascade superscience posters4
Cascade superscience posters5
Cascade superscience a4 sheet
Cascade superscience posters9
Cascade superscience posters12
Cascade superscience posters13
Cascade superscience posters19
Cascade superscience posters20
Cascade superscience posters21
Cascade superscience posters22
Cascade superscience posters23
Cascade superscience posters24
Cascade superscience posters25
Cascade superscience posters26
Cascade superscience posters27
Cascade superscience posters28
Cascade superscience posters29
Cascade superscience posters30

A font drawn in a rounded rectangle looks modern – if we do not mind that it was in vogue mainly in the 80s of the last century and was created in the fifties, when various Italian designers noticed that the outline of a glass TV screen is actually the letter “o“. Since then, this progressive idea has undergone many improvements, which can be summarized in the notion of “popular-scientific typographic revival”. The present incarnation called “Superscience” has the advantage of having extreme variations and nicely simplified letters, as well as the usual repertoire of OTF functions and playful variations. Písmo nakreslené do zaobleného čtverce či obdélníku vypadá moderně – tedy pokud nám nevadí, že v módě bylo hlavně v 80. letech minulého století a vzniklo už v létech padesátých, kdy si různí italští designéři všimli, že obrys skleněné televizní obrazovky je vlastně písmenko „o“. Od té doby tato pokroková myšlenka prošla mnoha vylepšeními, která lze shrnout do pojmu populárně-vědecký typografický revival. Inkarnace jménem „Supervěda“ má extrémní varianty a pěkně zjednodušené minusky, k tomu obvyklý repertoir OTF funkcí a hravých variací. Шрифт, нарисованный в виде скругленного прямоугольника, выглядит современно - если не учитывать, что он был в моде в основном в 80-х годах прошлого века и был создан в 50-х годах, когда различные итальянские дизайнеры заметили, что очертания стеклянного экрана телевизора на самом деле являются буква «о». Нынешнее воплощение под названием «Superscience» имеет то преимущество, что оно имеет крайние вариации и красиво упрощенные буквы, а также обычный набор функций OTF и игровых вариаций.