Etelka

Etelka© František Štorm

Etelka was designed in summer 2005 for purposes of corporate style, product package design and electronic publishing. It requires an extremely legible screen typeface which is readable even in long lines. Later on, as this typeface became popular, we added gradually the wide and narrow styles as well as Cyrillic and Greek scripts.
Its design idea is wide, open rounded square. It has cool industrial feeling with all diagonals slightly softened. It is suitable for all kinds of visual communication, especially corporate identity, advertising and orientation systems in architecture. All cuts contains useful icons and signs. The Monospace fonts are useful supplement for corporate style based on this family, for technical paragraphs in educational texts and office applications, where its light weight saves your toner cartridges.

Písmo Etelka Pro bylo vytvořeno v létě 2005 pro firemní identitu, technické manuály, obalové materiály a pro návody k výrobkům. To vyžaduje mimořádně čitelné písmo pro obrazovku, ve kterém se dá učíst i dlouhá řádka. Později, jak se toto písma stalo oblíbeným, přidali jsme postupně šířkové mutace jakož i ruské a řecké skripty
Kresebná myšlenka vychází z otevřeného zaobleného obdélníku. Má chladnou industriální náladu a všechny diagonály jsou jemně změkčeny. Písmo je vhodné pro každý druh visuální komunikace, zvláště pak pro firemní styl, reklamu a orientační systémy v architektuře. Všechny řezy obsahují množství užitečných piktogramů a značek. Monospace poslouží coby doplněk firemního stylu tvořeného toto rodinou, ve verzi Light šetří toner.

Etelka Hairline

€ 38.00

Etelka Hairline

Etelka Hairline Italic

€ 38.00

Etelka Hairline Italic

Etelka Thin

€ 38.00

Etelka Thin

Etelka Thin Italic

€ 38.00

Etelka Thin Italic

Etelka Light

€ 38.00

Etelka Light

Etelka Light Italic

€ 38.00

Etelka Light Italic

Etelka Text

€ 38.00

Etelka Text

Etelka Text Italic

€ 38.00

Etelka Text Italic

Etelka Medium

€ 38.00

Etelka Medium

Etelka Medium Italic

€ 38.00

Etelka Medium Italic

Etelka Text Bold

€ 38.00

Etelka Text Bold

Etelka Text Bold Italic

€ 38.00

Etelka Text Bold Italic

Etelka Medium Bold

€ 38.00

Etelka Medium Bold

Etelka Medium Bold Italic

€ 38.00

Etelka Medium Bold Italic

Etelka Narrow Light

€ 38.00

Etelka Narrow Light

Etelka Narrow Light Italic

€ 38.00

Etelka Narrow Light Italic

Etelka Narrow Text

€ 38.00

Etelka Narrow Text

Etelka Narrow Text Italic

€ 38.00

Etelka Narrow Text Italic

Etelka Narrow Medium

€ 38.00

Etelka Narrow Medium

Etelka Narrow Medium Italic

€ 38.00

Etelka Narrow Medium Italic

Etelka Narrow Text Bold

€ 38.00

Etelka Narrow Text Bold

Etelka Narrow Text Bold Italic

€ 38.00

Etelka Narrow Text Bold Italic

Etelka Narrow Medium Bold

€ 38.00

Etelka Narrow Medium Bold

Etelka Narrow Medium Bold Italic

€ 38.00

Etelka Narrow Medium Bold Italic

Etelka Wide Light

€ 38.00

Etelka Wide Light

Etelka Wide Light Italic

€ 38.00

Etelka Wide Light Italic

Etelka Wide Text

€ 38.00

Etelka Wide Text

Etelka Wide Text Italic

€ 38.00

Etelka Wide Text Italic

Etelka Wide Medium

€ 38.00

Etelka Wide Medium

Etelka Wide Medium Italic

€ 38.00

Etelka Wide Medium Italic

Etelka Wide Text Bold

€ 38.00

Etelka Wide Text Bold

Etelka Wide Text Bold Italic

€ 38.00

Etelka Wide Text Bold Italic

Etelka Wide Medium Bold

€ 38.00

Etelka Wide Medium Bold

Etelka Wide Medium Bold Italic

€ 38.00

Etelka Wide Medium Bold Italic

Etelka Monospace

€ 38.00

Etelka Monospace

Etelka Monospace Italic

€ 38.00

Etelka Monospace Italic

Etelka Monospace Bold

€ 38.00

Etelka Monospace Bold

Etelka Monospace Bold Italic

€ 38.00

Etelka Monospace Bold Italic

Etelka family features and functions:

f10 f3 f4 f11 f6 f9 f5 f8 f7 f1 f2 f13
Etelka was designed in summer 2005 for purposes of corporate style, product package design and electronic publishing. It requires an extremely legible screen typeface which is readable even in long lines. Later on, as this typeface became popular, we added gradually the wide and narrow styles as well as Cyrillic and Greek scripts.
Its design idea is wide, open rounded square. It has cool industrial feeling with all diagonals slightly softened. It is suitable for all kinds of visual communication, especially corporate identity, advertising and orientation systems in architecture. All cuts contains useful icons and signs. The Monospace fonts are useful supplement for corporate style based on this family, for technical paragraphs in educational texts and office applications, where its light weight saves your toner cartridges.

Písmo Etelka Pro bylo vytvořeno v létě 2005 pro firemní identitu, technické manuály, obalové materiály a pro návody k výrobkům. To vyžaduje mimořádně čitelné písmo pro obrazovku, ve kterém se dá učíst i dlouhá řádka. Později, jak se toto písma stalo oblíbeným, přidali jsme postupně šířkové mutace jakož i ruské a řecké skripty
Kresebná myšlenka vychází z otevřeného zaobleného obdélníku. Má chladnou industriální náladu a všechny diagonály jsou jemně změkčeny. Písmo je vhodné pro každý druh visuální komunikace, zvláště pak pro firemní styl, reklamu a orientační systémy v architektuře. Všechny řezy obsahují množství užitečných piktogramů a značek. Monospace poslouží coby doplněk firemního stylu tvořeného toto rodinou, ve verzi Light šetří toner.