Anselm Serif Pro

Anselm Serif Pro© František Štorm

Anselm is a TDC 2008 winner: http://www.tdc.org/news/2008Results/index.html

One of the good practices of today’s type foundries is that they release their type families as systems including both serif and sans serif type. Usually, the sources of inspiration need to be well tried with time and practice, since production of a type family is a much laborious and complex process. From the beginning, it needs to be clear that the result will be suited for universal use. Such systems, complete with the broad, multi-lingual variations permitted by the OpenType format, have become the elementary, default instrument of visual communication. Non-Latin scripts are useful for a wide scope of academic publications, for packaging and corporate systems alike. And what about outdoor advertisement designated for markets in developing countries? Cyrillics and Greek have become an integral part of our OpenType font systems.
Maybe you noticed that the sans serif cuts have richer variety of the light – black scale. This is due to the fact that sans serif families tend to be less susceptible to deformities in form, and thus they are able to retain their original character throughout the full range of weights. On the other hand, the nature of serifed, contrasted cuts does not permit such extremes without sacrificing their characteristic features. Both weights were drawn by hand, only the Medium cut has been interpolated.
Anselm Ten is a unique family of four cuts, slightly strengthened and adjusted for the setting in sizes around 10 pt and smaller, as its name indicates.
The ancestry of Anselm goes back to Jannon, a slightly modified Old Style Roman. I drew Serapion back in 1997, so its spirit is youthful, a bit frisky, and it is charmed by romantic, playful details. Anselm succeeds it after ten years of evolution, it is a sober, reliable labourer, immune to all excentricities. The most significant difference between Sebastian/Serapion and Anselm is the raised x-height of lowercase, which makes it ideal for applications in extensive texts. Our goal was to create an all-round type family, equally suitable for poetry, magazines, books, posters, and information systems.

Dobrým zvykem dnešních písmolijen je, že vydávají písmové rodiny jako bezserifové & serifové systémy. Obvykle je potřeba dlouhodobě ověřených inspiračních zdrojů z důvodů pracné a složité výroby. Musí být dopředu zajištěno, že výsledek bude široce použitelný. Takové systémy, provázeny multilinguálními možnostmi formátu OpenType, mohou být považovány za základní nástroje pro visuální komunikaci.
Nelatinkové skripty jsou užitečné pro všechny druhy vědecké literatury, obalový a firemní design. A co třeba venkovní nápisy v rozvíjejících se zemích? Azbuka a řečtina se stává přirozenou součástí našich OpenType fontů.
Možná shledáváte bezpatkovou část bohatší v protikladech Light – Black. Je to proto, že bezserifové abecedy bývají odolnější a tak si mohou podržet původní kresebnou myšlenku přes celé spektrum mnoha interpolovaných tučností.
Povaha patkových, stínovaných písem však nedovoluje takové extrémy aniž bychom obětovali charakteristické rysy. Obě tučnosti byly ručně nakresleny, pouze Medium bylo elektronicky interpolováno.
Anselm Ten je zvláštní čtyřřezová rodina, mírně nasílena a upravena pro sazbu (jak už název napovídá) ve velikostech okolo desíti bodů a menších.
Rodokmen písma Anselm má své kořeny v Jannonu a Serapionu, upravené humanistické antikvě. Písmo Serapion jsem nakreslil už v roce 1997, a má tedy trochu mladistvě nerozvážného ducha s množstvím romanticky rozverných detailů, zatímco Anselm navazující po desíti letech je usedlý spolehlivý dělník odmítající jakékoli excesy. Hlavní rozdíl mezi rodinami Sebastian/Serapion a Anselm je zvýšená střední výška minusek, která umožňuje jeho použití v nejdelších textech. Naším cílem bylo vytvořit všestrannou písmovou rodinu použitelnou na poesii, časopisy, knihy, plakáty i informační systémy.

Anselm Serif

€ 45.00

Anselm Serif

Anselm Serif Italic

€ 45.00

Anselm Serif Italic

Anselm Serif Medium

€ 45.00

Anselm Serif Medium

Anselm Serif Medium Italic

€ 45.00

Anselm Serif Medium Italic

Anselm Serif Bold

€ 45.00

Anselm Serif Bold

Anselm Serif Bold Italic

€ 45.00

Anselm Serif Bold Italic

Anselm Ten

€ 45.00

Anselm Ten

Anselm Ten Italic

€ 45.00

Anselm Ten Italic

Anselm Ten Bold

€ 45.00

Anselm Ten Bold

Anselm Ten Bold Italic

€ 45.00

Anselm Ten Bold Italic

Anselm Serif Pro family features and functions:

f10 f3 f4 f11 f6 f9 f5 f8 f7 f12 f1 f2 f13
Anselm is a TDC 2008 winner: http://www.tdc.org/news/2008Results/index.html

One of the good practices of today’s type foundries is that they release their type families as systems including both serif and sans serif type. Usually, the sources of inspiration need to be well tried with time and practice, since production of a type family is a much laborious and complex process. From the beginning, it needs to be clear that the result will be suited for universal use. Such systems, complete with the broad, multi-lingual variations permitted by the OpenType format, have become the elementary, default instrument of visual communication. Non-Latin scripts are useful for a wide scope of academic publications, for packaging and corporate systems alike. And what about outdoor advertisement designated for markets in developing countries? Cyrillics and Greek have become an integral part of our OpenType font systems.
Maybe you noticed that the sans serif cuts have richer variety of the light – black scale. This is due to the fact that sans serif families tend to be less susceptible to deformities in form, and thus they are able to retain their original character throughout the full range of weights. On the other hand, the nature of serifed, contrasted cuts does not permit such extremes without sacrificing their characteristic features. Both weights were drawn by hand, only the Medium cut has been interpolated.
Anselm Ten is a unique family of four cuts, slightly strengthened and adjusted for the setting in sizes around 10 pt and smaller, as its name indicates.
The ancestry of Anselm goes back to Jannon, a slightly modified Old Style Roman. I drew Serapion back in 1997, so its spirit is youthful, a bit frisky, and it is charmed by romantic, playful details. Anselm succeeds it after ten years of evolution, it is a sober, reliable labourer, immune to all excentricities. The most significant difference between Sebastian/Serapion and Anselm is the raised x-height of lowercase, which makes it ideal for applications in extensive texts. Our goal was to create an all-round type family, equally suitable for poetry, magazines, books, posters, and information systems.

Dobrým zvykem dnešních písmolijen je, že vydávají písmové rodiny jako bezserifové & serifové systémy. Obvykle je potřeba dlouhodobě ověřených inspiračních zdrojů z důvodů pracné a složité výroby. Musí být dopředu zajištěno, že výsledek bude široce použitelný. Takové systémy, provázeny multilinguálními možnostmi formátu OpenType, mohou být považovány za základní nástroje pro visuální komunikaci.
Nelatinkové skripty jsou užitečné pro všechny druhy vědecké literatury, obalový a firemní design. A co třeba venkovní nápisy v rozvíjejících se zemích? Azbuka a řečtina se stává přirozenou součástí našich OpenType fontů.
Možná shledáváte bezpatkovou část bohatší v protikladech Light – Black. Je to proto, že bezserifové abecedy bývají odolnější a tak si mohou podržet původní kresebnou myšlenku přes celé spektrum mnoha interpolovaných tučností.
Povaha patkových, stínovaných písem však nedovoluje takové extrémy aniž bychom obětovali charakteristické rysy. Obě tučnosti byly ručně nakresleny, pouze Medium bylo elektronicky interpolováno.
Anselm Ten je zvláštní čtyřřezová rodina, mírně nasílena a upravena pro sazbu (jak už název napovídá) ve velikostech okolo desíti bodů a menších.
Rodokmen písma Anselm má své kořeny v Jannonu a Serapionu, upravené humanistické antikvě. Písmo Serapion jsem nakreslil už v roce 1997, a má tedy trochu mladistvě nerozvážného ducha s množstvím romanticky rozverných detailů, zatímco Anselm navazující po desíti letech je usedlý spolehlivý dělník odmítající jakékoli excesy. Hlavní rozdíl mezi rodinami Sebastian/Serapion a Anselm je zvýšená střední výška minusek, která umožňuje jeho použití v nejdelších textech. Naším cílem bylo vytvořit všestrannou písmovou rodinu použitelnou na poesii, časopisy, knihy, plakáty i informační systémy.