Abalda

Abalda© František Štorm

AbaldA increases the number of “bad-taste” alphabets as we can still see as faded commercial inscriptions painted on neglected old houses. To enhance its warm character, some pictoresque discretionary ligatures were added. Use it for posters, invitations, or create a punchy company logo – the smell of old times coins fine traditional expression yet without “Art Nouveau” cheapness. AbaldA shares its overall proportions with Zeppelin 43, hence the whole family is a good choice to combine with.

AbaldA rozšiřuje počet "úpadkových" písem, jaká můžeme ještě spatřit jako mizející reklamní malované nápisy na zanedbaných starých domech. K posílení jeho vřelé povahy byly přidány mnohé piroreskní volitelné ligatury. Použijte jej na plakáty, pozvánky, nebo vytvořte průrazné firemní logo - vůně starých časů razí jemně tradiční výraz i bez secesní lacinosti. AbaldA má stejné proporce s Zeppelin 43, proto se výborné nabízí jako možná kombinace.

Abalda

€ 19.00

Abalda

Abalda family features and functions:

f10 f3 f6 f9 f5
AbaldA increases the number of “bad-taste” alphabets as we can still see as faded commercial inscriptions painted on neglected old houses. To enhance its warm character, some pictoresque discretionary ligatures were added. Use it for posters, invitations, or create a punchy company logo – the smell of old times coins fine traditional expression yet without “Art Nouveau” cheapness. AbaldA shares its overall proportions with Zeppelin 43, hence the whole family is a good choice to combine with.

AbaldA rozšiřuje počet "úpadkových" písem, jaká můžeme ještě spatřit jako mizející reklamní malované nápisy na zanedbaných starých domech. K posílení jeho vřelé povahy byly přidány mnohé piroreskní volitelné ligatury. Použijte jej na plakáty, pozvánky, nebo vytvořte průrazné firemní logo - vůně starých časů razí jemně tradiční výraz i bez secesní lacinosti. AbaldA má stejné proporce s Zeppelin 43, proto se výborné nabízí jako možná kombinace.