Bhang

Bhang© František Štorm

Many visitors to India are already familiar with Bhang. It’s an incommunicable experince, when one should better cancel all tomorrow’s business meetings in order to escape to another reality. Worshippers of lord Shiva are allowed to buy their drugs in government approved bhang shops in many pilgrimage places. Those fine shops have hand painted outside signs made with flat brushes of several different trail widths. The present typeface freely relates to them, but don’t use it instead of hand lettering! Take your brush, paint and a piece of (preferrably used, awry) plywood and go ahead.

Mnozí návštěvníci Indie již dobře vědí co to je Bhang. Je to nesdělitelná zkušenost, kdy je lepší si na zítřek nedomlouvat žádné obchodní schůzky kvůli dočasnému úniku do jiné reality. Uctívači boha Šivy si smějí kupovat své drogy ve vládních obchodech v mnohých poutních místech. Tyto znamenité obchůdky mají venkovní nápisy provedené ručně, štětci různých tlouštěk. Tato písmová rodinka se k nim volně odkazuje, ale nepoužívej ji namísto ruční malby! Vezmi štětec, barvu a kus (nejlépe použité, křivé) překližky a pusť se do toho.

Bhang Light

€ 19.00

Bhang Light

Bhang Normal

€ 19.00

Bhang Normal

Bhang Strong

€ 0.00

Bhang Strong

Bhang Normal Bold

€ 19.00

Bhang Normal Bold

Bhang Strong Bold

€ 19.00

Bhang Strong Bold

Bhang family features and functions:

f10 f3 f6 f9 f5 f7 f12 f2 f13
Many visitors to India are already familiar with Bhang. It’s an incommunicable experince, when one should better cancel all tomorrow’s business meetings in order to escape to another reality. Worshippers of lord Shiva are allowed to buy their drugs in government approved bhang shops in many pilgrimage places. Those fine shops have hand painted outside signs made with flat brushes of several different trail widths. The present typeface freely relates to them, but don’t use it instead of hand lettering! Take your brush, paint and a piece of (preferrably used, awry) plywood and go ahead.

Mnozí návštěvníci Indie již dobře vědí co to je Bhang. Je to nesdělitelná zkušenost, kdy je lepší si na zítřek nedomlouvat žádné obchodní schůzky kvůli dočasnému úniku do jiné reality. Uctívači boha Šivy si smějí kupovat své drogy ve vládních obchodech v mnohých poutních místech. Tyto znamenité obchůdky mají venkovní nápisy provedené ručně, štětci různých tlouštěk. Tato písmová rodinka se k nim volně odkazuje, ale nepoužívej ji namísto ruční malby! Vezmi štětec, barvu a kus (nejlépe použité, křivé) překližky a pusť se do toho.