Fenix

Fenix© František Štorm

Fenix is freely inspired by the nostalgia of late seventies and early eighties. It has a very simple geometric scheme and can be used on posters, packaging, record cover designs or advertisement.

Fenix je volně inspirován nostalgií pozdních sedmdesátek a raných osmdesátek. Má velmi jednoduché geometrické schéma a dá se použít na plakáty obaly, gramodesky či reklamu.

Fenix 21

€ 27.00

Fenix 21

Fenix 22

€ 27.00

Fenix 22

Fenix 23

€ 27.00

Fenix 23

Fenix 22 Bold

€ 27.00

Fenix 22 Bold

Fenix 23 Bold

€ 27.00

Fenix 23 Bold

Fenix 21 Italic

€ 27.00

Fenix 21 Italic

Fenix 22 Italic

€ 27.00

Fenix 22 Italic

Fenix 23 Italic

€ 27.00

Fenix 23 Italic

Fenix 22 Bold Italic

€ 27.00

Fenix 22 Bold Italic

Fenix 23 Bold Italic

€ 27.00

Fenix 23 Bold Italic

Fenix family features and functions:

f10 f3 f1
Fenix is freely inspired by the nostalgia of late seventies and early eighties. It has a very simple geometric scheme and can be used on posters, packaging, record cover designs or advertisement.

Fenix je volně inspirován nostalgií pozdních sedmdesátek a raných osmdesátek. Má velmi jednoduché geometrické schéma a dá se použít na plakáty obaly, gramodesky či reklamu.