Patzcuaro

Patzcuaro© František Štorm

Patzcuaro is a summer resort by a lake of the same name. It is situated 370 km west of Ciudad de Mexico and a visitor from Europe, on seeing it, will be reminded of the Austrian Rust or the South Bohemian Třeboň. The town's colonial architecture is protected as a historical monument, the reddish-brown tint of the footings of the buildings, their white facades and even the type of lettering with red initials is prescribed – and these regulations are also complied with as far as cars are concerned. This colour scheme is splendid in combination with the rich gamut of greys of the stone window jambs, vaults, lintels and pillars. Joking apart, even the local petrol station is 18th-century in appearance. Patzcuaro Regular is a cosy, welcoming type face which is good for use on labels.

Patzcuaro je letovisko u stejnojmenného jezera, leží 370 kilometrů západně od Ciudad de Mexico, a evropskému návštěvníku může připomínat rakouský Rust či naši Třeboň. Koloniální architektura je tam památkově chráněna, je předepsán hnědočervený odstín podezdívky včetně bílé fasády a dokonce i druh písma s červenými iniciálami, což se dodržuje i na autech. Tahle barevnost je nádherná v kombinaci s bohatou škálou šedí kamenných ostění, kleneb, říms a pilířů. Je tu bez legrace i benzínová pumpa z 18. století. Patzcuaro Regular je útulné pohostinské a etiketové písmo.

Patzcuaro

€ 25.00

Patzcuaro

Patzcuaro Estrecho

€ 25.00

Patzcuaro Estrecho

Patzcuaro family features and functions:

f10 f3 f6 f1
Patzcuaro is a summer resort by a lake of the same name. It is situated 370 km west of Ciudad de Mexico and a visitor from Europe, on seeing it, will be reminded of the Austrian Rust or the South Bohemian Třeboň. The town's colonial architecture is protected as a historical monument, the reddish-brown tint of the footings of the buildings, their white facades and even the type of lettering with red initials is prescribed – and these regulations are also complied with as far as cars are concerned. This colour scheme is splendid in combination with the rich gamut of greys of the stone window jambs, vaults, lintels and pillars. Joking apart, even the local petrol station is 18th-century in appearance. Patzcuaro Regular is a cosy, welcoming type face which is good for use on labels.

Patzcuaro je letovisko u stejnojmenného jezera, leží 370 kilometrů západně od Ciudad de Mexico, a evropskému návštěvníku může připomínat rakouský Rust či naši Třeboň. Koloniální architektura je tam památkově chráněna, je předepsán hnědočervený odstín podezdívky včetně bílé fasády a dokonce i druh písma s červenými iniciálami, což se dodržuje i na autech. Tahle barevnost je nádherná v kombinaci s bohatou škálou šedí kamenných ostění, kleneb, říms a pilířů. Je tu bez legrace i benzínová pumpa z 18. století. Patzcuaro Regular je útulné pohostinské a etiketové písmo.