Full biblio  2
Full dsc 7087
Full dsc 7067
Full dsc 7068
Full dsc 7069
Full dsc 7072
Full dsc 7075
Full dsc 7076
Full dsc 7079
Full dsc 7082
Full dsc 7086

Autorská kniha - bibliofilská edice v limitovaném počtu 100 výtisků s tříbarevným linorytem. Pevná vazba, 22 x x22 cm, 80 stránek, 40 ilustrací.

Author's book - bibliophilic edition in a limited number of 100 copies with a three-color linocut. Hardcover, 22 x x22 cm, 80 pages, 40 illustrations.