Full trivia seznam
Full trivia seznam2
Full trivia seznam4
Full trivia seznam3
Full trivia seznam5
Full trivia seznam6

Trivia Seznam

V roce 2013 si firma Seznam vybrala naše písmo Trivia Sans pro své webové stránky. Práce na úpravách a testování fontů trvaly několik měsíců. Výsledkem je skvěle čitelné písmo na vašich obrazovkách...
In 2013, Seznam chose our Trivia Sans font for its website. Work on editing and testing fonts took several months. The result is a perfectly legible font on your screens ...