Featured fonts

About

Accomplished Czech graphic designer, painter, illustrator, typographer and teacher. Vojtěch Preissig was born on the 31st of July, 1873, in Světec near Bílina. In Prague, he studied at the Academy of Arts, Architecture and Design, after finishing his studies in a specialised studio of decorative architecture directed by Professor Bedřich Ohmann, he left for Paris, where he worked as an apprentice in Alfons Mucha’s studio. He also studied the technique of colour etching and copperplate engraving with Emile Delaun, and wood carving with August Schmid. In 1903, he returned to Prague, and two years later, he opened his own studio in Prague. He published his Česká Grafika (Czech Graphic Art), a series of graphic art produced by the finest Czech artists. In 1906, Preissig prepared an album of his etchings for his New York publisher, entitled Coloured Etchings. In 1907, he organised his first solo exhibit in Topičův salon, in 1909, he published his book entitled Barevný lept a rytina (Colour Etching and Engraving). After his solo career in Prague ruined him financially, he moved to the United States in 1910. In 1912, he begun lecturing at the Art Students’ League in New York, since 1914, he lectured at the Teachers’ College of the Columbia University in New York. In 1916, he became the head of the School of Printing nd Graphic Arts of the Wenworth Institute in Boston. While living in the United States, Preissig designed a number of original typefaces. During the First World War, Preissig designed an important series of posters drafting volunteers into the Czechoslovak Foreign Legions. In the 1920s, Preissig worked as an independent artist in New York. In 1925, the State Printing Press in Prague cast the sets of Preissig’s Antiqua. In 1931, Preissig returned to Czechoslovakia. In 1933, a retrospective of Preissig’s work took place in Topičův salon, and in Světec near Bílina, Preissig’s museum was opened. In 1935, Preissig begun working on a series of abstract paintings, based on his previous experiments with geometric drawings, collages and printing on sandpaper and other materials. When the Czech lands were occupied by the Nazi Germany, he actively participated in the anti-Nazi resistance movement. In September, 1940, he was captured, imprisoned, and transported to the concentration camp in Dachau, where he died on the 11th of June, 1944.

Významný český grafik, malíř, ilustrátor, typograf a pedagog Vojtěch Preissig se narodil 31. července 1873 ve Světci u Bíliny. Studoval v Praze na Uměleckoprůmyslové škole a po ukončení studia ve speciálním ateliéru pro dekorativní architekturu prof. Bedřicha Ohmanna odjel do Paříže, kde působil v ateliéru Alfonse Muchy, studoval barevný lept a mědirytinu u Emila Delauna a dřevoryt u Augusta Schmida. V roce 1903 se vrátil do Prahy a dva roky nato otevřel vlastní grafický ateliér v Praze, kde vydával Českou grafiku, cyklus grafických listů předních českých umělců. V roce 1906 připravil Preissig pro vydavatele v New Yorku album svých leptů Coloured Etchings, roku 1907 pořádá v Topičově salonu svou první soubornou výstavu a v roce 1909 publikuje knihu Barevný lept a rytina. Po finančním neúspěchu svého podnikání v Praze přesídlil v roce 1910 do USA. V roce 1912 získal místo učitele na Art Students’ League v New Yorku, od roku 1914 pedagogicky působil na Teachers College Kolumbijské univerzity v New Yorku. Roku 1916 se stal ředitelem School of Printing and Graphic Arts Wentworthova Institutu v Bostonu. V USA vytvořil Preissig řadu návrhů autorských typografických písem. V době 1. světové války navrhl Preissig významný soubor plakátů určený k náboru dobrovolníků do československých legií. Ve 20. letech pracoval jako nezávislý grafik v New Yorku. Roku 1925 byla ve Státní tiskárně v Praze realizována Preissigova antikva. V roce 1931 se vrátil do Československa. Roku 1933 byla v Praze v Topičově salonu uspořádána Preissigova retrospektivní výstava a ve Světci u Bíliny bylo otevřeno Preissigovo muzeum. V roce 1935 začal Vojtěch Preissig pracovat na cyklu abstraktních obrazů, v nichž navázal na předchozí experimenty s geometrickou kresbou, kolážemi a tiskem se smirkovým papírem a dalšími materiály. Po obsazení českých zemí německými okupanty se aktivně účastnil protifašistického odboje. V září roku 1940 byl zatčen, vězněn a pak odvezen do koncentračního tábora v Dachau, kde 11. 6. 1944 zemřel.

Vojtěch Preissig